Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.2: Internacjonalizacja MŚP. Dowiedz się więcej.

Kontakt 

WOJDAK SP. Z O.O.

ul. Hauke Bosaka 11
25-217 Kielce

+48 41 361 06 07

NIP 657-11-45-166
KRS 0000160931

Bank Gospodarstwa Krajowego o/Kielce
65 1130 1192 0027 6172 6720 0001

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym